Hvad er vold mod kvinder?

Vold mod kvinder er ikke kun fysisk vold. Der findes mange forskellige typer vold:

Fysisk vold, f.eks. slag, skub, spark og smerte påført af våben eller genstande.

Psykisk vold, f.eks. trusler, kontrollerende adfærd, isolation fra andre mennesker, vedvarende nedbrydning af kvindens tanker, følelser, holdninger og personlighed.

Seksuel vold, f.eks. voldtægt eller anden tvang til seksuelle handlinger.

Materiel/økonomisk vold, f.eks. ødelæggelse af genstande, hindring af adgang til penge, mad eller andre nødvendige ting med straf eller kontrol som formål.

Digital vold, f.eks. kontrol af kvindens aktiviteter på sociale medier, afsendelse af krænkende beskeder eller e-mails, og stalking på sociale medier.

Hævnpornografi, f.eks. deling af nøgenbilleder eller videoer uden kvindens samtykke.

Volden står typisk på i lang tid. Ofte begynder volden i det små, men eskalerer mere og mere, hvilket kaldes voldsspiralen, beskrevet her af Danner, et rådgivnings- og krisecenter for voldsramte kvinder og børn i Danmark.