White Ribbon Danmark

White Ribbon Danmark ønsker at stoppe vold mod kvinder ved at engagere mænd og drenge direkte.

Vi samarbejder med sportsklubber, skoler og ligesindede organisationer i Danmark for at nå vores mål. På denne måde håber vi på, at vi kan opnå effektive resultater med en langvarig effekt.

White Ribbon er en global bevægelse, hvis formål er at udrydde mænds vold mod piger og kvinder, ved at få mænd og drenge i lokalsamfundet til at tage stilling til vold. Bevægelsen startede i Canada i 1991 og er til stede i mere end 60 lande.

Statistikker

I 2017 blev cirka 38.000 kvinder udsat for partnervold

I 2017 blev cirka 68.000 kvinder udsat for seksuelle overgreb

Hvert år dræbes 12 kvinder af deres partnere

Cirka 2.000 kvinder og børn må på krisecenterophold i Danmark hvert år

Næsten 80% af alle voldsudøvere har selv været udsat for vold i hjemmet som børn

Kilder: maryfonden.dk, Danner, Dialog mod Vold, Statens Institut for Folkesundhed