White Ribbon Danmark

White Ribbon Danmark blev stiftet som netværk den 8. marts 2013, da en række mænd gik sammen på initiativ af den daværende ligestillingsminister.

I december 2014 blev netværket til en forening (se mere under ’vedtægter’ og ’bestyrelse’), der drives på frivilligt grundlag uden støtte fra offentlige myndigheder.

Søg: